Xe đầu kéo fuso

Xe tải Isuzu 1T99 thùng mui bạt – QKR77HE4 chất lượng, tiện nghi

Xe tải Isuzu 1T99 thùng mui bạt - QKR77HE4 chất lượng, tiện nghi hiện đại

Xe tải Isuzu 1T99 thùng mui bạt – QKR77HE4 chất lượng, tiện nghi. Nghiêm chỉnh chấp hành quyết định số 49/2011/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ – quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn

khí thải tiêu chuẩn Euro …